Úvod Úvod / Informace o cestě / Popis projektu CIVILKY NA KOLECH

Popis projektu CIVILKY NA KOLECH

Projekt pro rok 2015 CIVILKY NA HOŘE aneb Na kole z Černé hory přes Černou Horu do Černé Hory vznikl z nadšení skupiny kamarádů, kteří rádi tráví volný čas aktivně. Navazuje na loňskou cestu do Chorvatska (1000 km za 5 dní), ale v letošním roce je trasa jednak o třetinu delší a taky spojená s podporou Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., na jehož činnost se snažíme cestou poukázat a taky vybrat finanční prostředky, které by podpořily jeho činnost. SPCCH v ČR je pacientská organizace sdružující 50 000 členů trvale postižených závažnými civilizačními chorobami a v ČR rozvíjí léčebnou a sociální rehabilitaci zdravotně postižených dospělých i dětí. V jeho řadách pracuje množství dobrovolníků bez nároku na odměnu.

Tuto organizaci jsme se rozhodli podpořit proto, že civilizační choroby postihují stále více lidí a pohyb a aktivní životní styl je pro jejich prevenci důležitý. Navíc, jeden z účastníků cesty (Libor) vloni prodělal infarkt myokardu a nemohl se zúčastnit minulého ročníku, ale díky pravidelnému tréninku se dostal zpět do takové kondice, že si troufá vyrazit na cestu, na kterou by si netroufla ani spousta zdravých lidí.

Výtěžek bude využit na činnost SPCCH v ČR z.s..

Informace o projektu naleznete přímo na stránkách SPCCH v ČR z.s. na adrese: http://www.civilky.cz/projekty/info/civilky-na-kolech/